Jakie są korzyści i ograniczenia w stosowaniu LED?

Korzyści

LED wykazują szereg istotnych, ogólnych, zalet w porównaniu z innymi źródłami światła. Do nich można zaliczyć:

 • Wysoką skuteczność świetlna, pozwalająca zaliczyć je energooszczędnych źródeł światła
 • Wysoką trwałość, niezależna praktycznie od częstości załączania i wyłączania LED
 • Natychmiastowe zaświecanie przy osiąganiu pełnego strumienia świetlnego
 • Wysoką odporność na wstrząsy

Powyższe zalety LED mogą przynieść wymierne korzyści z ich stosowania praktycznie we wszystkich obszarach zastosowań oświetlenia, a w szczególności w oświetleniu i sygnalizacji w miejscach trudno dostępnych, w miejscach narażonych an wstrząsy i wibracje (np. mosty, pojazdy drogowe), sygnalizacja świetlna itp. Należy również wymienić korzyści wynikające z wykorzystania szczególnych właściwości LED, do których zalicza można:

 • Możliwość bezpośredniego uzyskania światła o różnej barwie oraz płynnej jej zmiany, bez stosowania dodatkowych filtrów co może być wykorzystywane w systemach sygnalizacji oraz oświetleniu dekoracyjnym
 • Brak promieniowania podczerwonego i znikomy udział promieniowania UV, istotny w oświetleniu dzieł sztuki i innych obiektów wrażliwych na takie promieniowanie
 • Możliwość formowania zróżnicowanego rozsyłu światła poszczególnych LED, w konsekwencji uzyskiwanie dowolnych rozsyłów w oprawach oświetleniowych bez konieczności stasowania dodatkowych odbłyśników.

Ograniczenia

LED przy swoich bezspornych zaletach wykazują jednak również pewne niedoskonałości, które ograniczają ich stosowanie lub wymagają podejmowania określonych działań w celu redukcji ujemnych skutków ich działalności. Do nich zalicza się:

 • silną zależność parametrów LED (skuteczności świetlnej i trwałości) od temperaturypowierzchni złącza, a więc pośrednio od temperatury otoczenia. Wymusza to koniecznośćstosowania ciężkich radiatorów oraz unikania stosowania LED w miejscach o podwyższonej temperaturze, np. silnie nasłonecznionych.
 • wynikową wydajność oprawy LED zależną od jakości aplikacji modułu LED (zasilacze, optyka chłodzenie itp.)
 • oddziaływanie obwodów LED na parametry sieci zasilającej z uwagi na generowanie do niej zaburzeń (wyższych harmonicznych). Dla ograniczenia tego niekorzystnego zjawiska istnieje konieczność stosowania odpowiednich zasilaczy.
 • małe wymiary ciała świecącego, przy stosunkowo wąskim kącie wypromieniowania mogą wywoływać wysokie luminancje powodujące olśnienie. Niektóre z LED mogą emitować zbyt silne promieniowanie w paśmie niebieskim (LED o świetle „zimnym”), wyjątkowo szkodliwe dla oka. Te ujemne cechy LED wymuszają przekazywania przez producentów LED odpowiednich, rzetelnych, informacji i wskazówek użytkownikom ich wyrobów.