Jakie są dostępne rodzaje LED barwnych?

Jakie są dostępne rodzaje LED barwnych?

Jedną z zalet LED stosowanych do innych celów niż oświetlenie jest możliwość bezpośredniego wytwarzania w złączu światła o wybranej barwie. Oznacza to brak konieczności wykorzystywania kolorowych filtrów, które w znaczący sposób wpływają na efektywność energetyczną takiego oświetlenia.
Barwa wytwarzanego światła zależy od składu chemicznego (sposobu domieszkowania) materiału, z którego składa się półprzewodnik. Poniżej przedstawiono podstawowe typy materiałów stosowanych w LED oraz wytwarzane przez nie promieniowanie:

  • arsenek glinowo-​galowy (AlGaAs)LED emituje światło barwy czerwonej i promieniowanie podczerwone
  • fosforek glinowo-​galowy (AlGaP)LED emituje światło barwy zielonej
  • glino-​galo fosforek indu (AlGaInP)LED emituje światło barwy pomarańczowo-​czerwonej, pomarańczowej, żółtej i zielonej
  • fosforo-​arsenek galu (GaAsP)LED emituje światło barwy czerwonej, pomarańczowoczerwonej, pomarańczowej i żółtej
  • fosforek galu (GaP)LED emituje światło barwy czerwonej, żółtej i zielonej
  • azotek galu (GaN)LED emituje światło barwy zielonej, czysto zielonej (lub szmaragdowej) oraz niebieskiej
  • azotek indowo-​galowy (InGaN)LED emituje promieniowanie w bliskim nadfiolecie, światło barwy niebiesko-​zielonej i niebieskiej
  • selenek cynku (ZnSe)LED emituje światło barwy niebieskiej
  • diament ©LED emituje promieniowanie nadfioletowe
  • azotek glinu (AlN), azotek glinowo-​galowy (AlGaN)LED emituje promieniowanie w zakresie bliskiego nadfioletu

Jakie mogą być rodzaje sprzętu oświetleniowego wykorzystujące LED?
Pojedyncza dioda (LED) – przewidziana do zasilana głównie zasilaczem prądowym o stabilizowanej wartości prądu, zwykle o wartości 350 mA, 700 mA lub 1A. Diody LED o mocy od 1 W wzwyż zaliczane są do LED dużej mocy, co odpowiada w przybliżeniu prądowi 350 mA. Przykłady pojedynczych diod (LED) przedstawiono naRys. 4.1.

Rys4 1Rys. 4.1. Przykłady pojedynczych LED

Moduły LED składające się z kilku lub kilkunastu pojedynczych LED zamontowanych na wspólnym podłożu np. płytce drukowanej. Moduł LED często zawiera inne elementy np. optyczne ( np. soczewkę skupiającą światło), mechaniczne lub elektryczne i elektroniczne. Moduły LED zawierające odpowiedni układ stabilizujący punkt pracy LED mogą być zasilane zasilaczem napięciowym a nawet napięciem sieciowym. Głównie stosowane są moduły LED przewidziane do zasilania napięciem o wartości 10V i 24V. Przykłady modułów LED przedstawione są naRys. 4.2.

Rys4 2Rys. 4.2. Przykłady modułów LED

Moduły LED wyposażone w trzonki stosowane w tradycyjnych żarówkach lub świetlówkach kompaktowych, w dalszym tekście będą nazywane LEDÓWKAMI. Ledówki mogą być stosowane jako bezpośrednie zamienniki tradycyjnych żarówek lub żarówek halogenowych ( retrofit LED) Przykłady takich ledówek przedstawione są na Rys. 4.3.

Rys4 3Rys. 4.3. Przykłady lamp LED, zamienników tradycyjnych Sarówek i żarówek halogenowych

Oprawy LED – oprawa oświetleniowa, w której źródłem światła jest LED lub moduł(y) LED. Przykłady opraw LED przedstawiono naRys. 4.4.

Rys. 4.4.Rys. 4.4. Przykłady opraw LED