Czym jest współczynnik oddawania barw CRI?

Czym jest współczynnik oddawania barw CRI?

Czym jest współczynnik oddawania barw CRI?
Dlaczego jest tak istotnym zagadnieniem oświetlenia LED?

różnica w oddawaniu barw - wspolczynnik CRI
Kolory są efektem oddziaływania przedmiotów z oświetleniem.
Twoim zdaniem, która z przedstawionych fotografii wiernie odzwierciedla barwy przedmiotów?

Dla określenia jak dalece widmo danego światła odbiega od widma światła naturalnego stworzono parametr nazywany współczynnikiem oddawania barw. Potocznie określany skrótem CRI(Colour Rendering Index) współczynnik oddawania barw nie zawsze jest właściwie interpretowanym zagadnieniem. Aby uzyskać dobre odwzorowanie kolorów i właściwy kontrast barwy, powinniśmy stosować źródła światła o wysokim wskaźniku oddawania barw. Jego maksymalna wartość wynosi 100 i daje nam informację o tym w jakim stopniu źródło światła umożliwia obserwację kolorów.

Dobry współczynnik oddawania barw, w połączeniu z przyjemną temperaturą barwową światła, dla większości ludzi zapewnia najlepsze warunki odpoczynku. Wystarczy porównać oświetlenie ulic czy parkingów za pomocą lamp sodowych ze źródłem meta-​halogenkowym lub LED których oddawanie barw jest znacznie wyższe.

Źródło:

  1. http://​www​.swiatlo​.tak​.pl/​1​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​w​s​k​a​z​n​i​k​-​o​d​d​a​w​a​n​i​a​-​b​a​r​w​/
  2. https://​www​.koni​caminolta​.eu/​f​i​l​e​a​d​m​i​n​/​c​o​n​t​e​n​t​/​e​u​/​M​e​a​s​u​r​i​n​g​_​I​n​s​t​r​u​m​e​n​t​s​/​4​_​L​e​a​r​n​i​n​g​_​C​e​n​t​r​e​/​C​_​A​/​W​h​a​t​_​i​s​_​C​o​l​o​u​r​_​R​e​n​d​e​r​i​n​g​_​I​n​d​e​x​/​C​o​l​o​u​r​_​R​e​n​d​e​r​i​n​g​_​I​n​d​e​x​_​E​N​.​p​d​f