Czy barwa światła ulega zmianie w trakcie eksploatacji?

Barwa światła LED ulega zmianie w trakcie eksploatacji, ponieważ zależy ona od takich czynników jak:

  • temperatura pracy diody
  • sposób zasilania — zasilanie prądem stałym czy też zasilanie impulsowe,
  • degradacja luminoforu – w przypadku LED światła białego z luminoforem barwa zależy od właściwości luminoforu

Tempo starzenia się zależy od jakości modułu LED i poprawności jego aplikacji w konkretnym rozwiązaniu (poprawność zasilania, poprawność chłodzenia).