Oświetlenie drogowe jako element BRD

Oświetlenie drogowe jako element bezpieczeństwa ruchu drogowego

„Na poziom BRD (Bezpieczeństwa ruchu drogowego) wpływa wiele czynników, nie można jednak zapewnić bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom bez przeprowadzenia rzetelnej analizy warunków oświetlenia otoczenia drogi. Lampy uliczne muszą być tak zaprojektowane i obsługiwane, aby gwarantowały utrzymanie optymalnej widoczności w nocy oraz po zmroku. Wybór dobrych opraw oświetleniowych i ich właściwe usytuowanie to jednak nie wszystko — istotne jest również racjonalne gospodarowanie energią, które pozwala obniżyć rachunki za prąd.”

Oświetlenie drogowe jako element bezpieczeństwa ruchu drogowego

W dodatku specjalnym o bezpieczeństwie ruchu drogowego w magazynie „Drogi gminne i Powiatowe” z numeru Maj-​Czerwiec 2016, pojawił się ciekawy artykuł dotyczący oświetlenia drogowego, który chcielibyśmy państwu przybliżyć.

W pierwszej części artykuł skupia się na funkcjach oświetlenia drogowego — jak wiadomo, podstawową i najważniejszą jest właściwe doświetlenie wszystkich elementów drogi. Aby móc prawidłowo pełnić tę funkcję, oświetlenie winno być odpowiednio rozmieszczone i zainstalowane. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oświetlenie chodników i ścieżek dla pieszych oraz rowerzystów, gdyż im właśnie, jako najmniej chronionym uczestnikom ruchu powinno się zapewnić bezpieczeństwo w pierwszej kolejności.

Rozmieszczenie i budowa słupów mają w tej kwestii duże znaczenie, gdyż ze względów bezpieczeństwa nie powinny być montowane na samej krawędzi jezdni. Wszystko oczywiście zależy, jak celnie zauważa autor, od ukształtowania terenu, warunków architektonicznych drogi oraz występowania elementów takich jak przystanki komunikacji miejskiej, skrzyżowania czy przejścia dla pieszych.

Następnie przedstawione są różne konstrukcje słupów oświetleniowych według europejskiej normy PN-​EN 12767. Norma ta określa trzy poziomy pochłaniania energii w czasie zderzenia pojazdu z konstrukcją znajdującą się w sąsiedztwie drogi.

 1. Klasa HE — określa konstrukcje pochłaniające energię w wysokim stopniu. Dotyczy ważnych elementów konstrukcyjnych, które ze względów bezpieczeństwa nie mogą być oderwane od fundamentu
 2. Klasa NE — określa konstrukcje niepochłaniające energii, które w razie uderzenia pojazdu natychmiast oderwą się od terenu. Rozwiązanie to służy zwiększeniu bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów; skutki ewentualnego zderzenia są minimalne dla pojazdu
 3. Klasa LE — jest to kategoria bezpieczeństwa biernego, sygnalizuje pochłanianie energii w niskim stopniu. Konstrukcja, w razie kolizji zachowa się jak element klasy NE dopiero po przekroczeniu pewnej siły krytycznej

Preferowaną kategorią bezpieczeństwa dla słupów oświetleniowych jest 100NE2 — słup zachowa się jak konstrukcja NE przy uderzeniu przez pojazd jadący z prędkością 100km/​h.

Druga część artykułu koncentruje się na efektywnym gospodarowaniu energią elektryczną. Warto zauważyć, że ruch kołowy jest znacznie intensywniejszy w okresie zmroku i nad ranem niż w środku nocy, co skłania do poszukiwania różnych metod oszczędności energetycznej.

Popularną, lecz niewłaściwą metodą oszczędzania jest wyłączanie co drugiej oprawy w ciągu ulicy. Skutkuje to znacznym zmniejszeniem równomierności oświetlenia, co negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy.

Znacznie lepszym sposobem zarządzania energią jest sterowanie poborem mocy opraw, czyli ich ściemnianie. W zależności od zastosowanych sterowników oświetlenia możliwe jest regulowanie mocy całej sieci opraw drogowych, bądź pojedynczych, wybranych punktów świetlnych. Jest to wysoce elastyczne rozwiązanie pozwalające na ograniczenie pobieranej mocy na odcinkach prostych, a jednocześnie prawidłowe, bezpieczne doświetlenie przejść dla pieszych czy przystanków autobusowych.

Jak zauważa autor, pełne zarządzanie oświetleniem ulicznym wymaga odpowiedniego doboru opraw oświetleniowych oraz systemu sterowania. W swojej ofercie posiadamy całą linię opraw drogowych LED współpracujących z wszelkimi sterownikami oświetlenia dostępnymi na Polskim rynku.

Inteligentne sterowanie siecią oświetlenia ma wiele zalet:

  • Możliwość podłączenia do jednej sieci wielu różnych obiektów, obszarów, oraz rodzajów oświetlenia
  • Dzięki integracji z systemem monitoringu miejskiego, pozwala na zwiększenie mocy w wybranych punktach świetlnych, w przypadku wystąpienia wypadku czy kolizji
  • Możliwość integracji z czujnikami warunków środowiskowych, tj. czujnik zmierzchu, albo nawet z lokalnymi stacjami pogodowymi. Pozwala to regulować moc oświetlenia ze względu na panujące warunki pogodowe i atmosferyczne
  • Programowanie harmonogramów pracy na poszczególne dni tygodnia i godziny
  • Automatyczne informowanie o awarii którejkolwiek z podłączonych do systemu sterowania opraw
  • Zwiększenie żywotności opraw poprzez ograniczenie czasu pracy z pełną mocą

Drogi gminne i powiatowe - reklama Renovis

Podsumowując, warto rozważyć zastosowanie inteligentnych sterowników, planując modernizację bądź budowę nowego oświetlenia ulicznego. Wiele inwestycji przeprowadzonych w Polskich miastach wskazuje, że dobór odpowiednich sterowników oświetlenia oraz prawidłowa ich konfiguracja pozwalają zredukować koszty energii elektrycznej nawet o 6070%. Należy zauważyć, że w połączeniu z energooszczędnymi oprawami ulicznymi opartymi na technologii LED można wygenerować jeszcze większe oszczędności, sięgające łącznie nawet do 90%.

Źródło:
http://​www​.drogig​min​neipowia​towe​.pl/​b​e​z​p​i​e​c​z​e​n​s​t​w​o​-​n​a​-​d​r​o​d​z​e​-​d​o​d​a​t​e​k​-​s​p​e​c​j​a​l​n​y​/​o​s​w​i​e​t​l​e​n​i​e​-​d​r​o​g​o​w​e​-​j​a​k​o​-​e​l​e​m​e​n​t​-​b​r​d